Oferta

w zakresie wsparcia technologicznego

 Opiniowanie oraz projektowanie mieszanek związanych spoiwami

Opiniowanie oraz projektowanie mieszanek niezwiązanych

Opiniowanie oraz projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie próbnych obciążeń gwoździ gruntowych na wyciąganie

Opiniowanie specyfikacji technicznych oraz PZJ’ów

Opracowywanie planów badań w oparciu o specyfikacje techniczne

Opracowywanie planów naprawczych

Opracowywanie opinii i ekspertyz

Audytowanie podwykonawców

W zakresie pomocy prawnej

Opiniowanie oraz negocjowanie umów związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym

Opiniowanie aktów administracyjnych, w tym z zakresu prawa budowlanego  i ochrony środowiska

Tworzenia wszelkich umów cywilno – prawnych związanych z procesem inwestycyjno –budowlanym

Administrowanie kontraktów budowlanych opartych na wzorcu umownym FIDIC, jak również redagowanie roszczeń wobec Inwestora

Pomoc w rozwiązywaniu sporów wynikających z kontraktów budowlanych

Prawna windykacja wierzytelności

Reprezentacja Klienta w sporach sądowych oraz arbitrażowych

w zakresie laboratorium inżynierii lądowej

Badania świeżej mieszanki betonowej oraz parametrów wytrzymałościowych oraz trwałościowych stwardniałego betonu

Badania wytrzymałościowych oraz trwałościowych mieszanek wiązanych hydraulicznie

Badania bieżące, okresowe oraz badania typu kruszyw

Badania laboratoryjne gruntów

Badania z zakresu geologii inżynierskiej oraz geotechniki

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Badania z zakresu diagnostyki nawierzchni

w zakresie szkoleń i certyfikacji

Szkolenie personelu

Planowanie i wykonywanie audytów wewnętrznych

Opracowanie dokumentacji ZKP

Wdrożenia systemu ZKP

Nadzór na dokumentacją ZKP

Potwierdzanie kompetencji podwykonawców

  Pomoc w wyborze i kontakcie z jednostką certyfikującą

Czynne uczestnictwo podczas audytu certyfikującego

Nadzór nad wdrożonym systemem ZKP

Wykonywanie badań typu